Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng dẫn viên du lịch là một nghề mà người hướng dẫn viên sẽ sử dụng ngôn ngữ để giới thiệu, giải thích, hướng dẫn, giải đáp cho khách du lịch về văn hóa, lịch sử, ý nghĩa của các địa danh du lịch và các nội dung liên quan khác cần giải đáp cho khách du lịch hiểu.
Một mặt khác hướng dẫn viên du lịch cũng là người hướng dẫn đoàn, lên kế hoạch di chuyển và tập trung, làm các thủ tục liên quan đến vé vào cửa tại các điểm du lịch cần mua vé cho đoàn thăm quan.
Nghề hướng dẫn viên du lịch là một nghề được xếp trong top các nghề có sự phát triển bền vững lâu dài và hứa hẹn trong tương lai. Hướng dẫn viên du lịch sẽ được đi đó đây, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mọi miền đất nước, được tiếp xúc với nhiều nền văn minh trên thế giới và có thể thỏa sức thể hiện bản thân

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo nhân viên có trình độ Cao đẳng chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, sau khi tốt nghiệp, học sinh có khả năng phục vụ tốt trong công tác Hướng dẫn du lịch tại đơn vị, có khả năng học tiếp các bậc học cao hơn nếu cần.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
a. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong:
– Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỹ luật cao trong công tác.
– Hiểu biết đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để có thể thực hiện tốt trong công tác sau này.
– Có tinh thần đoàn kết, cầu tién và có khả năng sáng tạo trong công việc
b. Về chuyên môn nghiệp vụ:
Học sinh được trang bị một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng hướng dẫn du lịch để có thể thực hiện tốt công tác này tại các điểm du lịch hoặc các công ty Lữ hành.
– Nắm được các yêu cầu của một hướng dẫn viên du lịch để tự rèn luyện đáp ứng yêu cầu công việc sau này
– Tổ chức tốt hoạt động cho một chương trình du lịch (Lập lộ trình, tổ chức đón khách, tổ chức trong thời gian du lịch, tổ chức tiến khách và tổ chức hoạt động sau khi chuyến đi kết thúc)
– Vận dụng tốt các phương pháp hướng dẫn tại điểm, trên phương tiện vận chuyển đối với khách quốc tế và khách nội địa
– Thực hiện tốt công tác marketing du lịch
c. Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập và thực hiện tốt các công việc.
d. Về thái độ nghề nghiệp:
– Yêu nghề
– Có trách nhiệm với khách hàng,,với công ty du lịch
– Có trách nhiệm với xã hội (Bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh và giữ bí mật quốc gia, xây dựng mối quan hệ hữu nghị đối với du khách quốc tế)

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học:
– Thời gian đào tạo: 3 năm
– Thời gian học tập: 131 tuần
– Thời gian thực học: 3645h
– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi:10 tuần. Trong đó thi TN: 3 tuần
2.2. Phân bổ thời gian thực học:
– Thời gian học các môn môn học chung: 450h
– Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 3.195h
– Thời gian học các môn học, mô đun bắt buộc: 3.135h, các môn học tự chọn: 510h
+ Thời gian học lý thuyết: 1.135h
+ Thời gian học thực hành, thực tập: 2.060h