Thực Hành Giải Phẫu Bệnh Thú Y

Học phần Giải Phẫu Bệnh là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng Thú Y TpHCM – Khoa Thú y Trường Cao đẳng Công Nghệ và Du Lịch. Đây là môn học cơ sở được giảng dạy đầu tiên so với các môn học cơ sở khác vì môn học này liên…