Học Ngành Thú Y Có Khó Không?

Bạn đang có nhu cầu học Cao Đẳng Thú Y tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Du Lịch nhưng lại băn khoăn học ngành này có khó không? Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc qua bài viết dưới đây. Học Cao đẳng thú y không hề khó Để trở…

Tiếng Nhật

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức - Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Nhật và chuyên môn nghiệp vụ  tiếng Nhật thương mại; - Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ; -…

Tiếng Hàn

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức - Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống. Biết - hiểu và…